Isnin, 23 April 2012

JAWAPAN TUGASAN INDIVIDU 1 - KAE 3013


PEMARKAHAN
1
TUGASAN 1

2
TUGASAN 2

3
E FORUM


JUMLAH

KAE3013
EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK
TAJUK TUGASAN
TUGASAN INDIVIDU 1
Pilih satu bidang seni kreatif berikut:
 • Seni lukis
 • Kraftangan
 • Drama
 • Muzik
 • Tarian
 • Huraikan secara terperinci bagaimana bidang seni kreatif (Tarian)
ini dapat menyumbang kepada perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak serta meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia.


KUMPULAN
Group KK01(A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA
NO. ID
NO. TELEFON
JURAYAH @ JANE BOTOHONG
D20102042506
NAMA TUTOR E-LEARNING: PUAN FAIRUZ`AIN BINTI HARUN
TARIKH SERAH:23.4.2012

ISI KANDUNGAN


Halaman
1.0
PENGENALAN 1 - 4
2.0
ELEMEN ASAS PERGERAKAN 5 - 6

2.1
Ruang


2.2
Masa


2.3
Tubuh Badan


2.4
Aliran

3.0
JENIS-JENIS PERGERAKAN KREATIF 6 - 13

3.1
Pergerakan Lokomotor


3.2
Pergerakan Bukan Lokomotor


3.3
Ciri-ciri Pergerakan Kreatif

4.0
KEPENTINGAN PERGERAKAN KREATIF 13 - 19

4.1
Meningkatkan kecergasan


4.2
Alat Teraputik


4.3
Sosialisasi


4.4
Meredakan ketegangan perasaan dan tekanan jiwa


4.5
Kemahiran bertutur


4.6
Meningkat kreativiti

5.0
CADANGAN AKTIVITI 19 - 21

5.1
Tarian


5.2
Tarian kanak-kanak

6.0
IMPLIKASI PEGERAKAN KREATIF TERHADAP
4 PERKEMBANGAN 21 - 24

6.1
Perkembangan Psikomotor


6.2
Perkembangan Kognitif


6.3
Perkembangan Afektif ( Sosial dan Emosi )

7.0
KESEDARAN TERHADAP KEPELBAGAIAN BUDAYA
DI MALAYSIA 24 - 26
8.0
KESIMPULAN 26 - 27
BIBLIOGRAFI / RUJUKAN 28
TUGASAN INDIVIDU 1
Pilih satu bidang seni kreatif berikut:
 • Seni lukis
 • Kraftangan
 • Drama
 • Muzik
 • Tarian
 • Huraikan secara terperinci bagaimana bidang seni kreatif (Tarian)
ini dapat menyumbang kepada perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak serta meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan